Aktualności:

2023.09.28 Nabór na 2023/2024 trwa!


Kalendarze roku szkolnego zostały opublikowane w zakładce dedykowanej dla każdej z sekcji. 

Prosimy o dostarczenie na pierwsze zajęcia podpisanej Deklaracji Uczestnictwa. Deklaracja dostępna jest w sekcji Regulaminy i dokumenty.

Informacja dla sekcji Kobierzyce: poniżej nasza lokalizacja w Bielanach: